Klub mladih tehničara Trešnjevka sjever udruga je građana za promicanje razvoja i popularizacije tehničke kulture i promicanje srodnih znanosti.

Cilj naših aktivnosti je motiviranje djece i mladeži da aktivno provode svoje slobodno vrijeme, poticanje njihove mašte i kreativnosti, učenje kroz igru le u konačniei sklanjanje djece s ulice.

U našem planu predviđeno je pokretanje spektra aktivnosti  od maketarsko – modelarskih radionica, izrade imitacija oružja, maketa sve mirskih brodova i povijesnog nakita do tečajeva fotografije, tečajeva rada na računalu i učenje korištenja raznih računalnih aplikacija.

Sve aktivnosti provodimo u tri prostora kojima Klub raspolaže. Svi prostori se nalaze na području Trešnjevke (gradska četvrt Trešnjevka sjever), a termini u kojima se radionice održavaju prilagođeni su potrebama i željama korisnika.

U prošlosti susretali smo se sa popriličnim financijskim problemima, tako da su neko vrijeme naše aktivnosti bile limitirane na samo dvije škole s područja Trešnjevke sjever. Danas, uz plan pokretanja suradnje sa svim osnovnim i srednjim školama s područja gradske četvrti Trešnjevka sjever, surađujemo sa četiri škole s tog područja.

Zbog tih događaja, a i zbog unapređenja i povećanje kvalitete rada uveli smo institut članarine koja iznosi 10 kuna mjesečno.

Pored spomenutog, a sukladno našem planu ostvarena je suradnja sa Gcrontološkim centrom Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka i u sklopu istog pokrenuli Tečaj osnova rada na računalu (više o tečajevima u organizaciji KMT-TS-a pogledajte ovdje) za dvadesetak zainteresiranih osoba, koji se uspješno odvija i danas.

Klub mladih tehničara Trešnjevka sjever je član Zagrebačkog saveza Klubova mladih tehničara.

Predsjednik:

 • Bruno Orešković, dipl. ing

Dopredsjednik:

 • Grgo Toplak, dipl. ing.

Predsjedništvo:

 • Dražen Dautanec
 • Ivan Kos
 • Petra Sabljar
 • Aleksandar Gavrilović
 • Dragan Čakarević
 • Maja Lauš
 • Marko Papa

Tajnik:

 • Maja Lauš

­­­Nadzorni odbor:

 • Josip Kević (predsjednik)
 • Krešimir Stipetić
 • Davor Kutija

Počasni članovi kluba:

 • Zoran Horvat
 • Hrvoje Ozmec
 • Željko Siadović

Popis članova udruge

 1. Bruno Orešković
 2. Grgo Toplak
 3. Dragiša Brašnović
 4. Dražen Dautanec
 5. Gordan Vukićević
 6. Kosjenka Munder
 7. Krešimir Višnar
 8. Dragan Čekarević
 9. Dario Fadljević
 10. Davor Kutija
 11. Pavle Jurić
 12. Josip Kević
 13. Josip Nežić
 14. Krešimir Stipetić
 15. Ante Horvat
 16. Dominik Baršun
 17. Zvonko Richter
 18. Ivan Kos
 19. Marko Papa
 20. Mario Martinis
 21. Ana Jurjević
 22. Aleksandar Gavrilović
 23. Ana Marija Kožuljević
 24. Maja Buljan
 25. Tihana Knafl
 26. Zvonimir Šegota
 27. Pavlo Pelikan
 28. Alan Jović
 29. Davor Čaktaš
 30. Ivan Čepelnik
 31. Ivan Lukić
 32. Petra Sabljar
 33. Petar Ratković
 34. Robert Šelendić
 35. Matija Kuffner
 36. Nives Novković
 37. Robert Grujić
 38. Borislav Dopuđa